logo WBPB


      Przedsiębiorstwo państwowe p.n. "Wojskowe Biuro Projektów Budowlanych w Poznaniu" utworzono w oparciu o zarządzenie
nr 36/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 maja 1968 r. w sprawie nadania biurom projektów budownictwa wojskowego formy przedsiębiorstw państwowych oraz określenia zasad ich działania.
      Z dniem 1 kwietnia 2011 r., na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, przedsiębiorstwo zostało przekształcone w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa p.n. "Wojskowe Biuro Projektów Budowlanych sp. z o.o.".
      Obecnie WBPB sp. z o.o. jest nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej poprzez Departament Polityki Zbrojeniowej Ministerstwa Obrony Narodowej.

      W okresie ponad 40 lat działalności WBPB sp. z o.o. zrealizowało ponad 5 640 umów na świadczenie usług, przede wszystkim dla jednostek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej, Policji oraz Straży Granicznej.

      Rada Ministrów, uwzględniając znaczenie WBPB sp. z o.o. w wykonywaniu zadań na rzecz obronności państwa, nadała WBPB sp. z o.o., jedynemu biuru projektów budowlanych, status przedsiębiorstwa o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym /rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 2010 r. w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym oraz obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych/.